به نام خدا

این پایگاه با هدف جمع‌آوری و ارائه مطالبی كه هر مسلمان و ایرانی می‌تواند به آن تعلق‌خاطر داشته باشد

و چه بسا زمانی نیز در جستجو آن بوده، برپا گشته است.

بدیهی است كه این هدف در حد توانایی‌های ما شكل می‌گیرد نه به اندازه آرزوهایمان، اما سعی خود را خواهیم كرد.

درقسمت معارف مسائلی از اعتقادات، اخلاقیات و احكام، با رجوع به قرآن و احادیث و البته كلمات بزرگان دینی مطرح می‌شود و در قسمت

خواندنی‌ها بیشتر به مسائل روز، از سیاست تا ورزش و از ایران و جهان پرداخته خواهد شد.  

سایر بخش‌ها هر چند توضیحی نیاز ندارند، عبارتند از : بخش اهل بیت (ع) كه به گوشه‌ای از زندگی و كلمات نورانی آن بزرگواران می‌پردازد،

ایران زیبا درباره نقاط تاریخی و زیبائی از ایران است كه كمتر بررسی شده ، كجایند مردان ... ادای دینی است به ایثارگران سرفراز،

وسرانجام قسمت مطبوعات در برگیرنده پیوند به روزنامه‌هایی است كه پایگاه آنها در اینترنت فعال می‌باشد.

 

2003  www.momenin.org