اسماعيل دقايقي در سال 1332درشهر بهبهان بدنيا آمد. و در اوايل كودكي همراه خانواده‌اش، به آغاجاري هجرت نمود. او كه از هوش و ذكاوت سرشاري برخوردار بود، مورد توجه خانواده قرار گرفت و پس از ورود به دبستان و پشت سر گذاشتن اين مرحله و اتمام دبيرستان، در سال 1349 در كنكور هنرستان شركت ملي نفت (كه تنها شاگردان ممتاز و باهوش و نمونه را مي‌پذيرفت) شركت كرد و پس از قبولي، به ادامه تحصيل در آن هنرستان پرداخت.

به دليل آغاز مبارزات سياسي و پس از دو بار دستگيري در سال 1353، از هنرستان اخراج گرديد. پس از آن در كنكور شركت نمود و در رشته آبياري دانشكده كشاورزي اهواز، پذيرفته شد.

دو سال بعد مجدداً دركنكور شركت كرده ، براي ادامه تحصيل در رشته علوم تربيتي راهي تهران شد. اسماعيل در راستاي نقد و بحث افكار گوناگون، كنفرانسهاي علمي‌ و مذهبي جالبي را در دانشكده ترتيب داده، در جريان همين جلسات به شدت شيفته و مجذوب شخصيت استاد شهيد مطهري گرديد و به مطالعه دقيق آثار ايشان پرداخت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به احساس مسئوليتي كه در قبال آن دوران احساس مي‌نمود، تحصيل را ترك كرده، به اتفاق عده‌اي از دوستانش براي راه‌اندازي جهاد سازندگي آغاجاري پيشقدم شد.

پس از چند ماه طي حكمي‌ به مسئوليت تشكيل سپاه پاسداران در منطقه آغاجاري منصوب گرديد. مهمترين حركت ارزشمند و تاريخي اسماعيل تشكيل تيپ بدر و سازماندهي و فرماندهي مجاهدين و مبارزين عراقي بود.

سرانجام در عمليات كربلاي 5، در سال 65 در حالي كه فرماندهي لشگر بدر را به عهده داشت آرام و سربلند به سوي معبود و معشوق شتافت.

http://www.sobh.org/

http://www.sajed.ir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org