شرحی کوتاه بر زندگی ملا محسن فیض کاشانی

فيض در سال هزار و هفت قمری در کاشان تولد یافت، ابتدا از شاگردان پدر فاضلش بود و سالها در قم و کاشان و اصفهان به تکميل علوم عقلی پرداخت و پس از سالها نزد استاد حکمت به قصد تکميل علوم شرعی و نقلی قصد شيراز نمود، از پدر اجازه سفر خواست که خواهم به نزد دانشمند و فقيه عصر سيد ماجد روم، پدر در اجازه قدری مسامحه نمود، اما تصميم به تفأل قرآن نمودند که آيه نفر آمد، یعنی خير در سفر پيش و فيض عزيز را بعد از درجات فعلی تفقهی بيش پس از اجازه از پدر به محضر سيد ماجد شتافت، و سالها در شيراز به تحصيلات علوم فقهی پرداخت، و در سايه جديت فکر و انديشه و نبوغ خاص در تمام علوم به درجه کمال نايل آمد. او دانشمندی تمام عيار گشت، و سالها به تدريس و تأليف مشغول گرديد.

تأليفاتش بسی زياد بخشی از آنها را نام می بريم.

وافی، صافی، شافی، محجه، نخبه، ندبه، مکاتيب، مفاتيح، تفاسير، سفينة البحار، منهاج النجاة، ابواب الجنان، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، جلاء العيون، جلاء القلوب، قرة الاصول، شراب طهور، اصول عقايد، اصول اصليه، بشارة الشيعه، معتصم الشيعه، توحيد، تنوير، تشريح، شرائط الايمان،خلاصة الاذکار، اخوان الصفا، شوق مهدی، دهر آشوب، دفع بليات، رفع آفات، معيار ساعات، موارد مختلف، لب حسنات، وسيله ابتهال، منتخب فتوحات، منتخب غزليات، منتخب اوراد، ترجمه طهارة، ترجمه صلاة، ترجمه زکوة، ترجمه حج...، شهاب ثاقب، فهرست علوم، معارف اصول، تعيين حقوق، حقايق و اسرار دين، ثنای معصومين، حقيقت علم و علما، شرح صحيفه سجاديه، رساله ثبوت ولايت، اختلاف مذاهب، تعيين حق، غزليات، مسميات، مثنويات، جبر و تفويض، جبر و اختيار، عوامل ملا محسن، اجوبه مسائل، لئآلی،حواشی و...

فيض عزيز گويد: همانا من از برکات ائمه معصومين به نورانيت قرآن و اهل بيت رهبری شدم و از آثار آنها پيروی کردم و از هر راه و آئينی که بر خلاف راه خدا و هدايت او باشد متنفرم زيرا هدايت واقعی ويژه الهی است، پس اضافه می کند نه متصوفم، نه متکلمم، و نه... بل مقلد قرآن و حديث پيامبرم و تابع اهل بيت آن سرورم.

وی از بنيانگذاران مدرسه فيضيه قم می باشد.

سرانجام ملا محسن فیض کاشانی در سن 84 سالگی، در بیست و دوم ربیع‏الثانی سال 1091 هجری قمری در شهر كاشان از دنیا رفت و در قبرستانی كه در زمان حیاتش زمین آن را خریداری و وقف نموده بود، به خاك سپرده شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org