ناکامی انسان‌ها

ناکامی انسان‌ها، ریشه در باورهای آن‌ها دارد، کسی که باور دارد نمی‌تواند، شانس ندارد، امکانات ندارد، سلامتی ندارد و... این باورهای منفی در زندگی او محقق و مجسم می‌شوند، زندگی تجسم افکار و باور‌های انسان است. باورهای ذهنی ما، مغز را برنامه‌ریزی می‌کنند و مغز بر اساس برنامه‌ریزی ذهنی که سرچشمه آن باور‌ها می‌باشند به اعصاب و عضلات فرمان می‌دهد.

اگر کسی باور داشته باشد نمی‌تواند از قله صعود کند، مغز همین پیام را دریافت کرده و ساز و کار بدن را ناتوان خواهد کرد. اما اگر باور داشته باشید که می‌توانید صعود کنید، مغز شما این پیام را دریافت کرده و سپس عضلات شما را برای صعود از کوه آماده می‌کند.

فرمانده بدن ما، مغز است. اما مغز در اختیار باورهای ذهنی ما است. هر فرمانی را که باورهای ذهنی صادر کند، مغز نیز همان فرمان را به وسیله اعصاب تحریکی به اندام‌ها و عضلات خواهد فرستاد. باورهای منفی چون غده‌ای خطرناک باعث شکست و نابودی انسان می‌شوند. در مجموع از آموزه‌های دینی چنین نتیجه می‌گیریم که:

باور منفی، وسوسه‌ای از وسوسه‌های شیطان است در حالی که باور مثبت، مژده‌ای از بشارت‌های الهی می‌باشد.

فیلسوفی می‌گوید: ما باید بیشتر از آن چه که مراقب بیرون کشیدن تومور و آبسه از بدن هستیم، مراقب بیرون کشیدن افکار نادرست از ذهن باشیم.

آنچه انسان را محدود و ناکام می‌کند، باورهای محدود اوست، نه عوامل بیرونی، محدودیت انسان در زندگی، چارچوب ذهنی است که خود برای خویش ساخته است.

شما که در جست‌و جوی رشد و کمال هستید، باید باورهای محدود کننده را نابود کنید، و باور کنید که می‌توانید با حمایت خالق کائنات هر قله‌ای را فتح کنید؛ فتحی آسان و پیروزمندانه.

تکنیک‌های مقابله با افکار منفی

1ـ امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:

تأثیر پیش‌بینی و باور منفی، به تو وابسته است اگر آن را آسان‌گیری آسان می‌شود و اگر سخت‌گیری، مشکل می‌شود و اگر آن را به هیچ نگیری، هیچ و بی‌اثر می‌شود.

2ـ حضرت محمد (ص) فرمودند:

توکل بر خداوند پیش‌بینی منفی (باور منفی) را پوشانده و از بین می‌برد.

هنگامی که افکار منفی در انسان ایجاد می‌شود، باید بگویید: پروردگارا از این افکار منفی به تو پناه می‌برم، از شر این افکار مرا حفظ کن.

نقل شده است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) همواره پیش‌بینی مثبت و زیبایی از رویدادها داشتند و به دیگران توصیه می‌کردند که شما نیز پیش‌بینی مثبت و پسندیده داشته باشید، زیرا باورهای مثبت و زیبای شما در زندگی تجسم پیدا خواهد کرد.

3ـ افکار مثبت را بیشتر کرده تا جایی که ذهن ما به مثبت اندیشی عادت کند و مکانیزم منفی بافی آن مختل شود.

4ـ از بیکاری پرهیز کرده و همواره مشغول انجام کارهای مفید باشیم تا دیگر ذهن فرصت منفی بافی را پیدا نکند.

5 ـ در قدرت خالق آفرینش اندیشه نماییم، زیرا افکار مثبت و منفی ما تحت تسلط او می‌باشد، علاوه بر این هر رویدادی در عالم با اجازه خداوند است، بنابراین کسی که با او دوست بوده و از او کمک بخواهد، به طور یقین خداوند او را یاری کرده و از شر رویدادهای ناگوار نجات خواهد داد.

 http://www.nasimerezvan.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org