قرآن در کلام امام خمینی (ره)

اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود إلي الابَد.

قرآن كتاب انسان سازي است ، مكتب اسلام مكتب انسان سازي است ، انسان به همه ابعاد.

اين قرآن است كه هدايت مي كند ما را به مقاصد عاليه اي كه در باطن ذاتمان توجه به او هست ، و خودمان نمي دانيم.

از انس با قرآن كريم ، اين صحيفه الهي و كتاب هدايت ، غفلت نورزند ؛ كه مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاريخ (گذشته و آينده) ، ازبركات سر شار اين كتاب مقدس است.

تدريس قرآن _ در هر رشته اي از آن _را محطّ نظر به مقصد اعلاي خود قرار دهيد.

هر مقداري كه شما عمل كرديد به قرآن ، زير پرچمش رفتيد.پرچم قرآن اين نيست كه پرچم هاي ديگران هستند ، پرچم قرآن عمل به قرآن است.

مبادا قرآن مقدس و آيين نجات بخش اسلام را ، بامكتب هاي غلط و منحرف كننده اي كه از فكر بشر تراوش كرده است ، خلط نماييد.

هيچ مكتبي بالاتر از قرآن نيست.

آنچه مهم است اين است كه مسلمين به اسلام و قرآن عمل كنند . اسلام همه مسائلي را كه مربوط به زندگي بشر در دنيا و آخرت است ، و آنچه را مربوط به رشد و تربيت انسان و ارزش انسان است ، داراست.

قرآن بايد در تمام شئون زندگي ما حاضر باشد.

اين كتاب و اين سفره گسترده در شرق و غرب ، و از زمان وحي تا قيامت ، كتابي است كه تمام بشر: عامي ، عالم ، فيلسوف ، عارف ، فقيه ، همه از او استفاده مي كنند.

قرآن كتاب انسان سازي است ، كتاب انسان متحرك است ، كتاب آدم است ، و كتابي است كه آدمي كه بايد از اينجا تا آخر دنيا و تا آخر مراتب حركت بكند [راه مي برد] .

جوانان عزيزم كه چشم اميد من به شماست : با يك دست قرآن را وبا دست ديگر سلاح را برگيريد ، و چنان از حيثيّت و شرافت خود دفاع كنيد ، كه قدرت تفكر توطئه عليه خود را ، از آنان سلب نماييد.

قرآن كريم كه به همه ما و به همه بشر حق دارد ، سزاوار است كه ما در راه او فداكاري كنيم.

مشكل بزرگ مسلمين اين است كه قرآن كريم را كنار گذاشته اند ، و تحت لواي ديگران درآمده اند.

هر چه در راه خدا بدهيم ، و هر چه در راه قرآن بدهيم فخر ماست ، افتخارماست ، راه حق است.

قرآن كريم پناه همه ماست .

http://www.askquran.ir/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org