بخشهايي از پيام رهبر کبير انقلاب اسلامي در خصوص قطعنامه 598

و اما در مورد قبول قطعنامه که حقيقتا مساله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصا براي من بود، اين است که من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور را در اجراي آن مي ديدم ولي به واسطه حوادث و عواملي که از ذکر آن فعلا خود داري مي کنم و به اميد خداوند در آينده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامي کارشناسان سياسي و نظامي سطح بالاي کشور - که من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان اعتماد دارم- با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي دانم، و خدا مي داند که اگر نبود انگيزه اي که همه ما و عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود، هرگز راضي به اين عمل نمي بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود، اما چاره چيست که همه بايد به رضايت حق تعالي گردن نهيم و مسلم ملت قهرمان و دلاور ايران نيز چنين بوده و خواهد بود.
اکيدا به ملت عزيز ايران سفارش مي کنم که هشيار و مراقب باشيد. قبول قطعنامه از طرف جمهوري اسلامي ايران به معناي حل مساله جنگ نيست، با اعلام اين تصميم حربه تبليغات جهانخواران عليه ما کند شده است. ولي دور نماي حوادث را نمي توان به طور قطع پيش بيني نمود و هنوز دشمن از شرارت ها دست بر نداشته است و چه بسا با بهانه جويي ها به همان شيوه هاي تجاوزکارانه خود ادامه دهد. ما بايد براي دفع تجاوز احتمالي دشمن آماده و مهيا باشيم و ملت ما هم نبايد فعلا مساله را تمام شده بداند. البته ما رسما اعلام مي کنيم که هدف ما تاکتيک جديد در ادامه جنگ نيست، چه بسا دشمنان بخواهند با همين بهانه ها حملات خود را دنبال کنند، نيروهاي نظامي ما هرگز نبايد از کيد و مکر دشمنان غافل بمانند، در هر شرايطي بايد بنيه دفاعي کشور در بهترين وضعيت باشد.
عزيزانم! شما مي دانيد که تلاش کرده ام که راحتي خود را بر رضايت حق و راحتي شما مقدم ندارم. خداوندا! تو مي داني که ما سر سازش با کفر نداريم. خداوندا! تو مي داني که استکبار و آمريکاي جهانخوار گل هاي باغ رسالت تو را پرپر نمودند. خداوندا! در جهان ظلم و ستم و بيداد همه تکيه گاه ما تويي و ما تنهاي تنهاييم و غير از تو کسي را نمي شناسيم و غير از تو نخواسته ايم که کسي را بشناسيم، ما را ياري کن که تو بهترين ياري کنندگاني.
خداوندا! تلخي اين روزها را به شيريني فرج حضرت بقيه الله
ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و رسيدن به خودت جبران فرما.
فرزندان انقلابي ام! اي کساني که لحظه اي حاضر نيستيد که از غرور مقدستان دست برداريد! شما بدانيد که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما مي گذرد. مي دانم که به شما سخت مي گذرد ولي مگر به پدر پير شما سخت نمي گذرد؟ مي دانم که شهادت شيرين تر از عسل در پيش شماست، مگر براي اين خادمتان اين گونه نيست؟ ولي تحمل گنيد که خدا با صابران است. بغض و کينه انقلابي تان را در سينه ها نگه داريد، با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگريد و بدانيد که پيروزي از آن شماست.
و تاکيد مي کنم که گمان نکنيد که من در جريان کار جنگ و مسئولان آن نيستم. مسئولين مورد اعتماد من مي باشند. آن ها را از اين تصميمي که گرفته اند شماتت نکنيد که براي آنان نيز چنين پيشنهادي سخت و ناگوار بوده است که ان شاء الله خداوند همه ما را موفق به خدمت و رضايت خود فرمايد.

امام خميني (ره)
صحيفه نور، ج 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org