روستاي اشتبين از توابع بخش سيه رود و دهستان نوجه مهر شهرستان جلفا واقع در استان آذربايجان شرقي است.

فاصله روستا از جاده اصلي و مرزي سيه رود، خداآفرين حدود 7 کيلومتر است

روستاي اشتبين متشکل از سه آبادي به نامهاي هراس، سياوشان و جعفرآباد، نمونه اي از روستاهاي کوهستاني ـ ميان دره اي محسوب مي شود.

ابوالقاسم نباتي عارف و شاعر معروف آذربايجان در اشتبين به دنيا آمده و به وصيت خود در اين مكان به خاك سپرده شده است.

اسناد به دست آمده از سنگ نوشته هاي موجود در روستا تاريخ 843 و 976 هجري قمري را نشان مي دهند، ولي به نظر مي رسد معماري موجود در برخي بناها مربوط به دوره اشکانيان است.

اقتصاد روستا بر اساس باغ داري ودام داري است و بيشتر روستاييان داراي باغات پربار و وسيع هستند و از طريق فروش ميوه جات از جمله انجير، انار، گردو، سيب و امرار معاش مي كنند.

تصاویری از روستاي اشتبين

 

2003  www.momenin.org