درياچه ی عباس آباد

قرار گرفته است و به دليل ساخت و سازهايي كه شاه عباس در اطراف آن انجام داد، به نام عباس آباد معروف گشته است. وسعت آن حدود 10 هكتار و عمق آن نزديك به ده متر است. اين درياچه به دليل دسترسي مناسب سواره، محوطه اتراق، آثار باستاني، آب و هواي مناسب، قابليت هاي توريستي فراوان دارد.

تصاویری از درياچه ی عباس آباد

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org