دهانه غلامان، استان سیستان و بلوچستان

دهانه غلامان، شهری هخامنشی در سیستان است كه با وجود اهمیت و جایگاه ویژه اش تاكنون كمتر از آن سخن به میان آمده است.

جای جای منطقه سیستان با توجه به تمدن كهن و دیرینه اش در نوع خود برای باستان شناسان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وجود ده ها و صدها اثر و محوطه تاریخی مهم از جمله شهرسوخته، كوه خواجه، زاهدان كهنه و دهانه غلامان با یادمان دوره هخامنشی به عنوان تنها شهر شناخته شده به معنای متعارف امروزی با اندیشه های منظم و سیستماتیك مذهبی گویای تمدن دیرینه در این گوشه از ایران است.

شهر دهانه غلامان در عهد هخامنشی و زمانی كه در بستر هیرمند آب جریان داشت از اهمیت و عظمتی شگرف برخوردار بوده است.

محوطه باستانی دهانه غلامان تنها شهر هخامنشی محسوب می شود كه در ۲ كیلومتری روستای قلعه نو از توابع شهرستان زهك روی تراسی به طول تقریبی ۴ تا ۵ كیلومتر واقع شده است.

در این محوطه آثار و خرابه های بسیار زیادی از دوره های مختلف تاریخی دیده می شود كه نشانگر وجود دوره های شكوفایی تمدن و فرهنگ در آن محل بوده است.

تصاویری از دهانه غلامان، استان سیستان و بلوچستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org