نگاهي کوتاه به شهرستان شوشتر

شهرستان شوشتر در 90 كيلومتري شمال اهواز آثاري از تمدن هاي اعيلامي تا اسلامي را در خود جاي داده‌است. شوشتر در قديم مركز استان خوزستان بود و هم اكنون يكي از شهرهاي‌آباد،با اهميت‌و‌تاريخي‌اين‌استان‌به‌شمار‌مي‌رود.

ديباي‌شوشتري شهرت جهاني‌داشته است و در قرن دهم پوشش كعبه را از ديباي شوشتري تهيه مي كرده‌اند.
مکان هاي ديدني و تاريخي
علاوه بر آثاري كه عظمت نواحي گتوند، عقيلي،شعييه و ديلم را در دوران عيلامي نمايان مي‌سازد اين شهر با شبكه اي از سازه هاي پيچيده نظير پل ها، شبكه ها، آسياب‌ها و آبشارها به صورت موزه تاسيسات درآمده است. قلعه سلاسل، بند ميران، كلاه‌فرنگي، پل شادروان، بند برج عيار، آبشارهاي متعدد، نهر بزرگ داريون، مسجد جامع و خانه مستوفي كه به اداره ميراث فرهنگي تبديل شده از مهم ترين ديدني‌هاي شهرستان شوشتر به شمار مي‌آيند.
صنايع و معادن
دو واحد بزرگ صنعتي كشت و صنعت نيشكر كارون در اين شهرستان از جمله مهم ترين مراكز صنعتي است‌كه توليد شكر را در اين منطقه بر عهده دارند.
کشاورزي و دام داري
شوشتر يكي از مراكز مهم كشاورزي ايران محسوب شده و محصولات عمده آن گندم، ذرت، حبوبات وصيفي‌جات است اين شهرستان به علت دارا بودن سدها، پل ها و آسياب هاي متعدد به صورت موزه تاسيسات مهار آب و استفاده از نيروي آن درآمده است. پس از كشاورزي دام‌داري نيز در اين شهرستان اهميت بسياري داشته است. دام و فرآورده هاي دامي و لبني از جمله توليدات اين بخش است. هم‌چنين شوشتر يكي از قطب‌هاي مهم توليد آبزيان در سطح ايران بوده كه در حدود دو سوم کل ماهي‌هاي استان خوزستان در شوشتر توليد وبه بازار كشور عرضه مي‌شود.
مشخصات جغرافيايي
شهرستان شوشتر با 3538 كيلومتر مربع مساحت در مركز استان خوزستان واقع شده و مركز آن شهر شوشتر است. اين شهرستان از شمال به شهرستان هاي دزفول و مسجد سليمان، از باختر به شهرستان هاي اهواز و دزفول و از جنوب به شهرستان هاي مسجد سليمان و اهواز محدود است. شهر شوشتر با 6/17 كيلومتر مربع مساحت در 85 كيلومتري شمال شهر اهواز از نظر جغرافيايي بين 32 درجه و 3 دقيقه‌ي پهناي شمالي و 48 درجه و 50 دقيقه ي درازاي خاوري نسبت به نصف النهار گرينويچ قرار دارد. بلندي اين شهرستان از سطح آب 43 متر و هواي آن گرم است. مركز شهرستان شوشتر به چند راه پيوسته است:
راه اصلي به سوي شمال باختري به درازاي 60 كيلومتر تا شهر دزفول
راه فرعي به سوي شمال به درازاي 30 كيلومتر تا شهرك گتوند
راه فرعي به سوي جنوب خاوري به درازاي 15 كيلومتر تا راه اصلي مسجد سليمان- اهواز
راه فرعي به سوي جنوب به درازاي 52 كيلومتر تا راه اصلي مسجد سليمان اهواز كه از راه شوشتر به درازاي 85 كيلومتر به اهواز پيوسته است.
فاصله هوايي اين شهرستان تا تهران 463 كيلومتر است.
وجه تسميه و پيشينه تاريخي
شوشتر در چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح بنا شده و در هزاره قبل از ميلاد هيدالو نام داشت. از لحاظ جغرافيايي در شمال خاوري جلگه خوزستان و حد فاصل كوهستان و دشت قرار گرفته است. بعضي از مورخان بر اين باورند كه نام شوشتر از واژه شوسا يا سوسا يعني مطبوع و دلپسند گرفته شده است و عده اي آن را شاه شاتر يعني شهر شاه مي‌دانند. برخي شوش را به معني خوب و شوشتر را به معني خوب تر دانسته اند و برخي نيز آن را به مناسبت اين كه شش دروازه داشته است، شش در گفته و اعراب آن را تستر گفته اند. مورخين قديمي درباره شهر شوشتر نوشته اند: تستر شهري بزرگ، زيبا، خرم و داراي پاليزهاي نيكو و باغ هاي عالي است. همچنين درباره اين شهر نوشته اند:
والرين قيصر روم، اسير شاپور اول ساساني شد و در هفت سال اسيري به ساختن سد عظيم شادروان كه زير شوشتر واقع است، اشتغال داشت، اعراب شادروان را از عجايب ابنيه جهان شمرده اند. هنوز آثار آن به كلي از بين نرفته است. شوشتر در قديم مركز استان خوزستان بود و هم اكنون يكي از شهرهاي آباد، زيبا و تاريخي اين استان به شمار مي رود.

http://wikimapia.org/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org