کشف جمجمه یک کودک اشکانی در رامشیر

پس از انجام عملیات تعیین حریم یک تپه باستانی در شرق خوزستان بقایای یک تابوت کودک اشکانی در خوزستان کشف شد.

این تابوت اشکانی در پی عملیات تعیین حریم این تپه که سرپرستی آن بر عهده محسن حسینی معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی خوزستان بود کشف شد.

اندازه اسکلتهای یافت شده در این تابوت نشان می دهد که تابوت مذکور متعلق به یک کودک بوده است. علاوه بر این، در درون آن علاوه بر اسکلتها یک کوزه وجود داشته که دست راست کودک در کوزه شکسته قرار داشته است همچنین چندین شی دیگر نیز قابل مشاهده بوده است. این تابوت سفالی از نوع سفال کم پخته بوده و رو به آفتاب دفن شده است.

این محوطه به صورت بیضی شکل بوده و دارای وسعت تقریبی ۵ هکتار است، سطح تپه نیز دارای پراکندگی بسیار زیاد سفال بوده و آثار حفاری غیر مجاز نیز در آن قابل مشاهده است.

عمده سفالها و اشیاء تاریخی به دست آمده ازاین مجموعه مربوط به دوران پارتی - ساسانی است.

در شرق استان خوزستان محوطه های زیادی مربوط به دوره های تاریخی مختلف وجود دارد که به دلیل عدم مراقبت و مطالعه مورد تعرض قرار گرفته اند.

مجتبی گهستونی

انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org