آبشار زیبای مارگون

آبشار مارگون و روستای مارگون در غرب شهرستان سپیدان قرار داشته و حاصل آب رودخانه کمهر و حوزه آبخیز آن است. تداخل درختان جنگلی و توپوگرافی ناحیه کوهستانی و رودخانه ای، زیبایی عجیبی به این آبشار بلند و زیبا که همچون ماری در دل کوه جاری می گردد، داده است. این مجموعه دارای پتانسیل فراوان جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی و نیز یک نقطه پراهمیت، آموزشی و پژوهشی جهت محققان می باشد. روستای مارگون در کنار آبشار مارگون قرار دارد.

این آبشار کم نظیر نگینی است زیبا درارتفاعات زاگرس که هر ایران دوستی را به سمت خود می کشا ند.برای رفتن به این آبشار دو راه وجود دارد

_از سمت یاسوج،با پیمودن حدودیک ساعت راه و با گذشتن از منطقه ی کاکان و کمهر به این آبشار می رسیم

_ازسمت شیرازباوارد شدن به منطقه ی سپیدان فارس و پیمودن حدود یک ساعت و نیم راه به این آبشار زیبا و طبیعت دل انگیز اطراف آن قدم خواهیم گذاشت .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003  www.momenin.org