اثار باستادی
 
كشف گورستاني تاريخي 3 هزار ساله در نزديكي مسجد كبود تبريز
چارتاقي نياسر
كشف بقاياي قديمي‌ترين مغز انسان
بقاياي يک انسان مدرن کشف شد
کشف بقایای اجساد 2500 ساله سربازان ایرانی در صحرای مصر
«دیوار چین» ایرانی کشف شد
قديمي ترين سوپ تاريخ کشف شد
 

© 2003  www.momenin.org