گزيده ای از بيانات مقام معظم رهبري ، انتخابات
 
بنده نيز به مسئولان تاكيد مي‌كنم كه حتماً انتخابات را سالم و با امانت داري كامل برگزار كنند و بگونه‌اي عمل شود كه دست نامزدها باز باشد و مردم نيز با حضور پر شور خود، هر كه را خواستند آزادانه انتخاب كنند.
هميشه گمانه زني‌ها و شايعاتي در اين زمينه بوده و خواهد بود اما بنده يك رأي دارم كه در صندوق مي‌اندازم و به هيچ كس هم نمي‌گويم كه به چه كسي رأي بدهد يا ندهد، چراكه تشخيص اين مسئله بر عهده خود مردم است.
انتخابات، آن نقطه اساسى وصل افكار و آراى مردم به بدنه نظام اجرايى است.
انتخابات، فقط يك پديده سياسى نيست، انتخابات، مظهر حضور مردم، مظهر احقاق حق، مظهر توانايى و اقتدار ملى براى يك كشور است.
هركس كه به نظام اسلامى علاقه دارد، در اين انتخابات شركت خواهد كرد.
هركس كه به سربلندى نظام جمهورى اسلامى علاقه اى دارد، در اين انتخابات شركت خواهد كرد.
حضور مردم در آن صحنه ها بايد به گونه اى باشد كه مشت محكمى به سينه دشمنان كوبيده شود.
انتخابات، مظهر اقتدار ملى است. اگر ملت عزيز ايران بتواند در اين انتخابات، آراى فراوانِ خود را به ميدان بياورد و حضور مردمى، حضور چشمگيرى باشد، اين، بزرگترين مظهر اقتدار و عزت ملى است.
حضور مردم، زنده كننده فضاى زندگى در يك كشور است. وقتى مردم در سياست دخالت نكنند و نسبت به اوضاع سياسى اظهار نظر و دلسوزى ننمايند و ندانند كه چه كسى آمد و رفت و چه كسى مسؤوليت پيدا كرد و ندانند كه با چه كسى مبارزه مى كنيم و به كدام سمت مى رويم، كشور پيش نخواهد رفت.
 

مقام معظم رهبري/انتخابات

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org