آلو
 
نام های دیگر: آلوبخارا، گوجه برغانی، آلو سیاه
آلو بخارا
طبیعت:
سرد و تر و نوع ترش آن سرد تر می باشد. و مراد الوی سیاه بزرگ است.
ترکیبات شیمیایی:
در هر یک صد گرم آلوی پخته ی تازه مواد زیر موجود است:
آب 80-78 درصد آهن 5/0 میلی گرم نیاسین 5/0 میلی گرم پروتئین 5/0 میلی گرم
سدیم 1 میلی گرم ویتامین C 5 میلی گرم کلسیم 12 میلی گرم ویتامین A 300 واحد بین المللی
پتاسیم 299 میلی گرم فسفر 17 میلی گرم یتامین 03/0 میلی گرم ریبو فلاوین 03/0 میلی گرم
خواص و کاربرد :
1- ملین، مسهلرقیق، مسکن حرارت گرم مزاجها و صفراوی ها و دافع تشنگی و بُرنده تبهایی که از حرارات عارض شده باشد.
2- خوردن آن به هر صورت چه به صورت تازه و چه خشک و چه در آتش و غذا مفید بدن و نرم کننده شکم و دافع خارش تن گرم مزاجها می باشد.
3- چون نیم کیلو آلو بخارا را در دو لیتر آب بجوشانید تا پخته و نرم شود و صاف کنند و با قدری شکر شیرین کرده، گرم یا سرد بخورند
مسهل خوب و بی اذیتی برای گرم طبیعت ها می باشد. همچنین مفید سینه، تا حدی که صاحبان سرفه و سینه درد را نیز مفید می باشد، خلاف سایر ترشیها که مضر شش و سینه می باشند.
4- خوردن چند دانه آن ملین طبع و معده و جهت قی و غثیان که از گرمی باشد مفید است.
5- غره غره ی برگ پخته آن جهت ورم لوزتین و گلو و آب ریزش بینی که از زکام و نزله می باشد و جهت تقویت ریشه و لثه دندان مؤثر است.
6- در هند آلو بخارا بعنوان ملین و خنک کننده و مخلوط با سایر داروهای مناسب برای قطع ترشحات سفید رنگ مهبل تجویز می شود.
ضمناً در موارد بی نظمی عادت ماهانه برای تنظیم کردن قاعده مفید است و به علاوه برای تقویت بدن در موارد ضعف های عمومی بعد از شکستهای زندگی مؤثر است.
7- آن را در سرکه بخیسانید و بر بدن ضماد کنید خارش بدن را تسکین می دهد و جوش های خارش دار را درمان می کند. مخصوصاً برای جوشهای بدن اطفال مفید است.
8- برای معالجه و درمان یبوستهای مزمن و تنبلی کبد و روده ها از آلوی سیاه خشک بدین ترتیب عمل کنیم: هشت عدد آلو خشک را
مدت 12 ساعت خیسانده بعد مدت 10 دقیقه بدون اینکه قند یا شکر در آن بریزید آن را روی آتش بگذارید تا بپزد و در همان حین که مشغولجوشیدن و پختن است کمی آبلیمو به آن اضافه کنید صبح ناشتا و شب هنگام خواب با 2 عدد سیب درختی کاملا رسیده بخورید و بخوابید. پیش از ظهر و بعد از ظهر ها هم هر بار 2 لیوان آب طبیعی خالص بنوشید.
9- صمغ آلو که آن را صمغ فارسی گویند برای رفع سرفه نافع است و سنگ مثانه را خرد می کند و زخم را التیام می بخشد. مالیدن آن بهچشم موجب افزایش دید چشم است.
 10- خوردن صمغ آلو هر روز بقدر نخودی سه نوبت در روز تا چند روز جهت سنگ مثانه و سرفه و سائیده غبار کرده آن را مانند سرمه به چشم کشند جهت قوت بصر و زیاد شدن نور چشم مؤثر است.
11- آب جوشانده برگ آن تا سه استکلن کشنده کرم معده و ضماد برگ او که پخته بکوبند و بر شکم بببندند ریزاننده کرمهای روده و امحاء و مجرب خاصه گرم مزاجها.
 

آلو/ملين

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org