نقاشي كردن موجب آرامش كودك مي‌شود
 
نقاشي كردن و حتي خط ‌خطي كردن كاغذ توسط كودك، موجب تخليه درونيات كودك و ايجاد حس آرامش در وي مي‌شود.
كودك از سنين يك تا 2 سالگي به بعد توانايي گرفتن مداد رنگي را به‌دست آورده و با فشار بر مداد آن را بي‌هدف بر روي كاغذ حركت مي‌دهد و با ديدن آثار به جامانده از آن شاد مي‌شودخلق كردن، حس زيبايي است كه هر انساني را به وجد مي‌آورد و اين حس پس از نقاشي كردن، در كودك به وجود آمده و موجب آرامش وشادي وي مي‌شود.
كودك زماني كه مشاهده مي‌كند با حركت دست خود مي‌تواند اثري رنگي و زيبا از خود به جاي گذارد، مشتاق‌تر شده و سعي مي‌كند
 خطوط را مشابه آنچه در اطراف خود مي‌بيند ترسيم كند و همين كار موجب افزايش خلاقيت وي مي‌شود.
 با افزايش سن كودك و تقويت و هماهنگ شدن اعصاب و عضله كودك، نقاشي‌ها شكل خاص به خود گرفته و به محيط اطراف كودك و تخيلات كودك شبيه‌تر مي‌شود.
كودك در ابتدا سعي مي‌كند چهره والدين خود را ترسيم كند و به والدين نيز توصيه مي‌شود با همراهي كردن كودك و كشيدن حالات چهره با استفاده از خطوط ساده براي كودك، تخيل وي را تقويت كنند.
مداد رنگي و كاغذ دو جزء جدا ناپذير هستند كه بايد از يك سالگي در اختيار كودك قرار داده و به وي اجازه داده شود بدون محدوديت آنچه در ذهن دارد را به تصوير بكشد.
 

پدر/کودکان

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org