رابطه مواد آرايشي و سرطان
 
آنچه لازم است در باره مواد آرايشي بدانيد اين است كه تحقيقات نشان مي دهد مواد آرايشي سبب رشد سلولهاي سرطاني مي شود.
تركيبات شيميايي استفاده شده در لوازم آرايشي همچون مواد پارابن و فتالات ،با رشد تومورهاي سرطاني به ويژه (سرطان سينه )ارتباط مستقيم دارد.
پژوهشهاي اخير نشان مي دهد كه پارابنها در 20 نوع از نمونه تومورهاي سرطان سينه كشف شده است. همچنين، نمونه برداري تومورهايي كه از بيماران سرطان سينه به عمل آمد، نشان داده است زناني كه بيشتر مواد آرايشي استفاده مي كردند، سرطان پيشرفته تر و عمر كمتري داشته اند برخي از پزشكان معتقدند كه مواد آرايشي هنگامي كه بر روي پوست قرار مي گيرد، سريعتر تاثير مي گذارد.
اگر چه سازندگان لوازم و مواد آرايشي سعي كردند تا استفاده از اين دو تركيب شيميايي را در محصولات شامپو و ژل هاي خود حذف كنند يا تا حد زيادي پايين آورند، اما در استفاده از آنها در مواد آرايشي موفق نبودند. پزشكان به زنان توصيه مي كنند كه استفاده از مواد آرايشي را تا حد زيادي پايين آورند و يا از مصرف آنها بپرهيزند، آنها بر اين باورند كه سعي براي زيبايي بيشتر با استفاده از مواد آرايشي، انسان را به مرگ نزديكتر مي كند.
با بيشتر استفاده كردن از مواد آرايشي در ايران از طرف خانمها در سالهاي اخير، امار رشد بيماري سرطان سينه تا حد چشمگيري بالا رفته است.
در حال حاضر اين نوع سرطان شايعترين نوع در بين زنان ايراني است و طبق آمارهاي رسمي، از هر 8 زن در ايران، يك نفر به سرطان سينه مبتلاست. اين در حالي است كه بيشتر بيماران مبتلا به اين مرض داراي سنين پايين و ميان سالند پيش از اين متخصصان بهداشت و سلامت، آلودگي را علت اصلي اين نوع سرطان مي دانستند، اما هم اكنون مواد آرايشي مظنون اصلي اين بيماري است.
 

مواد آرايشي/سرطان

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org