مسمومیت آهن در کودکان
 
استفاده بیش ازحد قرص های آهن به صورت تصادفی علت مرگ ناشی از مسمومیت درکودکان میباشد.
مقدار مورد نیازآهن:
اهن یک ماده ضروری می باشد که مقدارآن دربعضی رژیم های غذایی ناچیزاست.
میزان موردنیازاهن درخانم های 15- 11 سال 15 میلی گرم , درخانم های باردار30میلی گرم ودربزرگسالان با سن بیشتراز 50 سال 10میلی گرم در روزمیباشد.
در دورانی که کودکان به سرعت رشد می کنند(6-4 سالگی) بایستی روزانه 10میلی گرم اهن مصرف کنند
فراورده های حاوی آهن دارای فقط اهن یا ترکیبی ازآهن وویتامین ها می باشند.فراورده هایی که برای خانم های باردار مورد استفاده قرارمیگیرند دارای اهن و اسید فولیک میباشند.
جهت جلوگیری ازمسمومیت بایستی به نکات زیر توجه نمود:
فراورده های حاوی اهن می توانند باعث جراحات جدی یا مرگ در کودکانی که به صورت تصادفی اهن مصرف کرده اند شود .
بسته بندیهایی که کودکان قادر به باز کردن آ ن نمی باشند بایستی بعدازهر بار مصرف کاملا بسته شوند.
فراورده های حاوی آهن, بايستي دور ازدسترس کودکان نگه داشته شوند.
علائم مسمومیت:
کودکانی که با مصرف آهن دچار مسمو میت می شوند مشکلات فوری یا تاخیری پیدا می کنند.
اولین علامت مسمومیت آهن درد معده میباشدکه منجربه بروز زخم معده میشود وهمراه با تهوع واستفراغ میباشد.
با نفوذ آهن ارگان های داخلی به ویژه مغزو کبد آسیب دیده ومنجر به شوک ومرگ در اثر آسیب کبدی می شود.
درمان مسمومیت:
اولین اقدام استفاده ازیک ماده شلات کننده مانند دفروکسامین برای تمیز کردن معده میباشد.
اگر این درمان با شکست رو به رو شدبایستی فرد مسموم دیالیز شود.
دکتر زهرا عربزاده
 

کودکان

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org