كمبود ويتامين د عامل افزايش بيماري‌ قلبي
 
پژوهش‌هاي جديد نشان مي‌دهد كمبود ويتامين D منجر به افزايش خطر بيماري‌هاي قلبي در كودكان مي‌شود.
كمبود ويتامين D با افزايش احتمال وقوع بيماري‌هاي قلبي مانند حمله و سكته قلبي در كودكان ارتباط مستقيم دارد. نتايج دو پژوهش جديد ‌حاكي از آن است كه ميان اين دو مساله ارتباط معناداري وجود دارد ؛ به طوري كه 25‌درصد از كودكاني كه ميزان حداقلي ويتامين D را دريافت كرده بودند ، 2.36 برابر بيشتر در معرض ابتلا به فشار خون بودند.
بر اين اساس، 54 درصد از اين كودكان داراي سطح كلسترول خوب HDL پايين‌تري بودند ؛ 54.2 برابر در معرض قند خون بالا و 3.88 برابر بيشتر در معرض عوارض متابوليك از جمله چاقي و چربي خون بالا و فشار خون بالا بوده‌اند.
اين پژوهش روي اطلاعات مربوط به سال‌هاي 2001 تا 2004 انجام شده است؛ اين در حالي است كه پژوهش‌هاي قبلي در اين زمينه تنها به ارتباط كمبود ويتامين D با بيماري‌هاي قلبي در بزرگسالان بوده است.
 

کودکان/ويتامين د/قلب/ديابت/فشارخون

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org