خواص ضد آلزايمري زردچوبه
 
محققان بتازگي دريافته اند كه نوعي ويتامين D به همراه يك تركيب شيميايي در زردچوبه بنام كركومين (ماده رنگي زردچوبه) مي‌تواند سيستم ايمني بدن را به از بين بردن بتا اميلويد تحريك كند. بتا اميلويد باعث ايجاد پلاك‌هايي مي‌شوند كه به عنوان نشانه و نمادي از بيماري آلزايمر است.
مطالعات قبلي باعث شد كه محققان با به كارگيري خواص ويتامين 3 D كه نوعي از ويتامين D است همراه با كركومين طبيعي يا شيميايي سيستم ايمني بدن را در محافظت از مغز در برابر بتا اميلويد افزايش داده و به راهكارهاي جديدي برسند. ويتامين 3 D ماده‌اي مغذي و ضروري براي سلامت استخوان‌ها و سيستم ايمني بدن است. منبع اصلي اين ويتامين نور خورشيد است.
كمبود اين ويتامين ممكن است در ماه‌هاي سرد زمستان يا در افرادي كه بيشتر وقتشان را در منزل مي‌گذرانند (مانند افراد مبتلا به آلزايمر) اتفاق افتد. محققان اميدوارند ويتامين 3 D و كركومين كه به صورت طبيعي در دسترس هستند، روش‌هاي بازدارنده و درماني جديدي را براي مبتلايان به آلزايمر ايجاد كنند.
محققان سلول‌هاي منوسيت(نوعي گلبول سفيد) موجود در نمونه خوني 9 فرد مبتلا به آلزايمر را جدا كردند. اين سلول‌ها بعدا به سلول‌هاي بيگانه خوار تبديل شده و به عنوان گروه تصفيه سيستم ايمني در سرتاسر بدن و مغز حركت كرده و مواد زايد شامل بتا اميلويد را مي‌بلعند. سپس محققان اين سلول‌ها را در كنار بتا اميلويد، ويتامين 3 D و كركومين طبيعي و شيميايي قرار دادند و مشاهده كردند كر كومين طبيعي بسرعت جذب نمي‌شود و تمايل دارد قبل از اين كه مورد استفاده قرار بگيرد، شكسته شود و همچنين از توانايي بالقوه كمي برخوردار است.اين معايب اين تركيب طبيعي را ناكارآمدتر از نوع شيميايي آن مي‌كند. كر كومين شيميايي بعضي از نقاط ضعف طبيعي اين ماده را پوشش داده و باعث بهبود اثرات درماني آن مي‌شود. مطالعات قبلي نشان داده بود ژن‌هاي 3 MGAT و 3 -TLR باعث تقويت سيستم ايمني بدن در پاك كردن بتا اميلويد مي‌شود.
در اين تحقيق مشخص شد بيماران مبتلا به آلزايمر در واكنش به كركومين به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته اول واكنش مثبت و دسته دوم واكنش منفي دارند.
از آنجايي كه ويتامينD و كر كومين به شكل متمايزي با سيستم ايمني بدن كار مي‌كنند، مي‌توان گفت تركيب يا به‌كارگيري مجزاي آنها در بيماران مختلف تاثير متفاوتي داشته باشد. محققان يادآور شدند كه اين تحقيق در مراحل اوليه بوده و نمي‌توان مقدار معيني از ويتامينD يا كركومين را براي بيماران تجويز كرد.
 

ويتامين د/آلزايمر/زردچوبه

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org