زعفران ؛ مفيد در درمان اختلالات قاعدگي
 
اصلي‌ترين و مهم‌ترين تركيبات زعفران همان تركيبات زردرنگ، تلخ و معطري است كه در درمان اختلالات قاعدگي و افسردگي موثر است.
يك بررسي علمي كه توسط سحر كامران ساماني ، مهندس علوم و صنايع غذايي و رقيه كامران ساماني ، كارشناس تكنولوژي پرتوشناسي (راديولوژي) انجام شد ، نشان داد مصرف صحيح زعفران كه حاوي تركيبات زردرنگ (مشتقات كروستين) است ، مي‌تواند توليد سروتونين را در مغز كنترل و درمان اختلالات قاعدگي و افسردگي را دربر داشته باشد.
تركيبات زردرنگ زعفران (مشتقات كروستين) به خوبي در آب محلول‌اند؛ پيكروكروسين از جمله تركيبات تلخ است و مهم‌ترين تركيب مواد معطر (اسانس) سافرانال است.
زعفران داراي خواص نيروبخش و قاعده‌آور بوده به طوري كه دم كرده زعفران و مصرف هر روز 2 تا 3 فنجان در 3 نوبت آثار مهمي در معالجه اختلالات قاعدگي دارد. زعفران، قاعدگي را تحريك كرده و درد كمر ناشي از اختلال قاعدگي را آرام مي‌كند.
اين پژوهش نشان مي‌دهد علت عوارض پيش از قاعدگي و علايم افسردگي، تغييرات در فعاليت سروتونين است كه زعفران روي ماده شيميايي سروتونين در مغز و نحوه فعاليت آن اثر مي‌گذارد.
سروتونين نوعي انتقال‌دهنده عصبي است كه نقش مهمي در خوابيدن، تعديل حالت و رفتار، اشتها و... دارد. اتصال سروتونين به برخي سلول‌هاي تحريك‌كننده، نشان‌دهنده علائم افسردگي است؛ به علاوه شرايط بيولوژيك و عوامل خاصي مانند توليدمثل، هورمون‌هاي ژنتيك، بارداري، زايمان و يائسگي در افسردگي تاثير دارند.
بررسي اين دو محقق بيانگر اين است كه در فرآيند افسردگي در مغز با كمبود غلظت سروتونين روبه‌رو هستيم. افرادي كه ميزان توليد سروتونين در مغز آنها پايين است، براي بهبود روحيه خود بيشتر به غذاي رنگين (زعفران) روي مي‌آورند كه سروتونين را در مغز زياد مي‌كند، در نتيجه كاهش افسردگي را در پي خواهد داشت.
 

زعفران/دردهای قاعدگی/افسردگی

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org