عصاره زعفران موثر در درمان آلزايمر
 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي تهران طي تحقيقي براي نخستين بار تاثير مثبت عصاره گياه زعفران را در درمان آلزايمر اثبات كردند.
دكتر شاهين آخوندزاده، استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران و همكارانش در اين تحقيق، طي مطالعه‌اي 22 هفته‌‌اي با بررسي 54‌ بيمار مبتلا به آلزايمر خفيف تا متوسط، تاثير زعفران را بر روي بيماران مشاهده كردند. در اين مطالعه افراد را به 2 گروه تقسيم كرديم و در شرايط يكسان به يك گروه از بيماران عصاره زعفران به صورت كپسول و گروه ديگر داروي Donepezil داده شد كه نتيجه روند درمان در هر دو گروه يكسان بود.
استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران با ارائه نتايج اين تحقيق در همايش بين‌المللي «زعفران، داروي گياهي هزاره سوم» خاطرنشان كرد: نتيجه اين مطالعه نشان داد كه عصاره زعفران مي‌تواند داروي بيماري آلزايمر باشد. وي با اشاره به اين كه قدمت زعفران به قدمت تاريخ ايران است، اظهار كرد: 85 درصد زعفران دنيا در استان خراسان توليد مي‌شود و به همين نسبت 85 درصد تحقيقات دنيا درخصوص زعفران نيز در دانشگاه‌هاي ما صورت گرفته است.
 

زعفران/آلزايمر

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org