هشدار به روزه‌داران بی‌اشتها
 
رخي اعتقاد بر اين دارند كه اگر سحري نخورند، مشكلي برايشان پيش نيامده و به راحتي روزهاي ماه مبارك را سپري مي‌كنند در صورتي كه لازم به يادآوري است كه حتي اگر از نظر گوارشي نخوردن سحري براي برخي افراد مشكل ظاهري ايجاد نكند، ولي از نظر علم تغذيه تنها سيري شكم مهم نبوده بلكه سيري سلولي بسيار اهميت دارد. فردي كه سحري نمي‌خورد به بدن خود فشار بسياري وارد مي‌سازد كه در نهايت علاوه بر سوءتغذيه، احتمال واكنش بدن براي مقابله با گرسنگي بسيار طولاني را به همراه دارد كه اين خود منجر به احتمال كاهش انرژي مورد نياز مي‌شود.
اين گونه افراد ممكن است دچال حالت چاقي ظاهري شوند و ضمن نخوردن سحري، مواد زائد حاصل از سوخت چربي در بدن جمع شده و باعث بروز حالت خستگي زياد در انتهاي روز مي‌شود.
حذف وعده سحري در عين حال سبب پايين افتادن قند خون در طول روز مي‌شود كه خود منجر به كاهش يادگيري، بي‌حوصلگي و خستگي مي‌شود. بنابراين مصرف سحري در همه اوقات بسيار ضروري است.
در غذاها علاوه بر مواد سازنده بدن و مواد انرژي‌زا، مقاديري هم عناصر و همچنين ويتامين‌هاي مختلف وجود دارند كه جهت فعاليت مناسب و حفظ سلامت تك‌تك اندام‌هاي بدن ضروري هستند كه يك رژيم غذايي مناسب بايد تمام اين مواد را در حد كافي به بدن برساند.
براي تامين نيازهاي هر فرد بايستي مقداري از گروه‌هاي غذايي به طور روزانه دريافت شوند، اگر روزه‌داري در برخي افراد منجر به كاهش دريافت سبزيجات يا لبنيات شود يا منتهي به اضافه دريافت شيريني‌ها (زولبيا و باميه)‌ شود، تاثير نامطلوبي بر وضع تغذيه فرد خواهد داشت. بنابراين صرف سحري مناسب و متعادل براي همه روزه‌داران بخصوص نوجوانان در حال رشد ضروري بوده و سحري بايد شامل يك وعده غذاي كامل براي هر فرد باشد، زيرا در طول روز بدن علاوه بر انرژي، به پروتئين، مواد معدني و ويتامين‌ها نيازمند است.
دكتر احمدرضا درستي، متخصص تغذيه
 

ماه رمضان

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org