كشف گورستاني تاريخي 3 هزار ساله در نزديكي مسجد كبود تبريز
 
گورستاني باستاني در حريم مسجد كبود كشف شد كه قدمت آن به هزاره اول پيش از ميلاد باز مي گردد و از جمله گورستان هاي تاريخي و منحصر به فردي است كه تاكنون يافته شده. اين گورستان كه در عمق 10 متري زمين واقع شده پنج سال پيش، زماني کشف شد که ساخت و سازهايي كنار مسجد كبود تبريز در حال انجام بود . در جريان اين عمليات ، بخش هايي از اين گورستان باستاني تخريب شد.
 اكنون با توجه به اين که براي ادامه كاوش در مسجد كبود بايد امكانات لازم براي حفاري فراهم شود
 

اثار باستادی

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org