بقاياي يک انسان مدرن کشف شد
 
گروهي از دانشمندان چيني بقاياي فسيلي يک انسان مدرن با قدمت 110 هزار سال را کشف کردند که نشان مي دهد خاستگاه اوليه انسان هاي مدرن احتمالا به جاي آفريقا شرق آسيا بوده است.
تاکنون قديمي ترين استخوان هاي اجداد انسان هاي امروزي با قدمت حدود صد هزار سال در آفريقا پيدا شده بود و به همين دليل نظريه هاي مختلفي در خصوص اينکه خاستگاه اوليه انسان هاي مدرن آفريقا بوده ارائه شده است.
اکنون دانشمندان موسسه ديرينه شناسي دانشگاه پکن موفق شدند بقاياي فسيلي چند انسان را در جنوب چين واقع در استان «گوانگشي» پيدا کنند و نشان دهند که قدمت اين بقاياي فسيلي بيش از 110 هزار سال است.
اين دانشمندان بخش هايي از آرواره اي را کشف کردند که نتايج بررسي هاي آن چالش هاي جديدي را درباره خاستگاه اوليه اجداد بشر امروزي ايجاد مي کند.
محققان چيني جزئيات کامل بررسي هاي خود را تا آخر اين ماه در بولتن علوم چين منتشر خواهند کرد.
براساس گزارش نيوساينتيست ، به گفته ديرينه شناسان بين المللي در صورتي که نتايج اين بررسي ها تائيد شوند فرضيه «خاستگاه چند منطقه اي» انسان هاي امروزي که بسياري از ديرينه شناسان از مدتها قبل آن را مطرح کرده بودند قوت مي گيرد.
اين بدان معنا است که انسانهاي مدرن بازمانده هاي انسان هايي نيستند که از آفريقا مهاجرت کرده اند بلکه اين انسانها پس از خروج از آفريقا با جمعيتهاي ساير مناطق دنيا ملاقات کرده و انسان هاي معاصر حاصل اين ملاقاتها هستند.
 

اثار باستادی

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org