سفيده تخم‌مرغ را با احتياط به كودكان زير يك سال بدهيد
 
اغلب مادران به كودكان بالاي 6 يا 7 ماهه خود تخم‌مرغ آب‌پز مي‌دهند كه گاهي به روزي 2 وعده هم مي‌رسد. اين در حالي است كه توصيه مي‌شود به كودكان زير يك سال با احتياط سفيده تخم‌مرغ داده شود.
به طور كلي رابطه مستقيمي ميان مصرف تخم‌مرغ و بيماري ديابت وجود ندارد، اما زرده تخم‌مرغ غني از چربي‌هاي اشباع است و كساني كه كلسترول بالا دارند از آنجا كه بيشتر چربي تخم‌مرغ جامد است، مصرف زياد آن به اين افراد توصيه نمي‌شود، اما در افراد عادي و سنين بالاي يك سال روزي يك عدد تخم‌مرغ مشكلي نخواهد داشت.
به كرات ديده مي‌شود مادران به نوزادان بالاي 6 ماهه خود روزانه تخم‌مرغ مي‌دهند كه زرده آن منعي ندارد، اما بهتر است سفيده تخم‌مرغ با احتياط به كودك داده شود چراكه در سفيده تخم‌مرغ احتمال ايجاد حساسيت بالا وجود دارد و بهتر است با مشورت پزشك يا به ميزان كمتر سفيده تخم‌مرغ به كودك داده شود. بهتر است مصرف تخم مرغ از 8 ماهگي و به اندازه يك نخود كوچك آغاز شود و در 9-10 ماهگي به يك تخم‌مرغ كامل برسد. بنابراين مصرف بيش از حد تخم‌مرغ به كودكان زير يك سال نيز توصيه نمي‌شود.
 

تخم ‌مرغ

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org