قديمي ترين سوپ تاريخ کشف شد
 
گروهي از باستان شناسان چيني يک ديگچه برنزي را يافتند که سوپ درون آن که در 2 هزار و 400 سال قبل پخته شده بود هنوز وجود دارد.
باستان شناسان موسسه باستان شناسي استان «شانگشي» به سرپرستي «ليو دايون» اين ديگچه برنزي را در داخل يک قبر در منطقه غرب شهر «شيان» کشف کردند.
اين باستان شناسان در اين خصوص اظهار داشتند:«اين اولين بار در تاريخ باستان شناسي چين است که يک سوپ در يک قبر پيدا مي شود. اين کشف مي تواند به ويژه براي مطالعه بر روي عادات غذايي مردم اين منطقه در 2 هزار و 400 قبل بسيار مفيد باشد».
اين قبر با ديگچه داخلش در مدت کارهاي حفاري ساخت فرودگاه شيان کشف شد. شهر شيان که در گذشته پايتخت چين بوده است به دليل مقبره سربازان سفالي شهرت جهاني دارد.
در داخل اين ديگچه برنزي، مقداري استخوان و يک مايع مايل به سبز وجود دارد. اين مايع براي شناسايي عناصر سازنده اش و تائيد اينکه واقعا يک سوپ بوده است آزمايش خواهد شد.
 

اثار باستادی

کلید واژه:
 

© 2003  www.momenin.org