افعی دم‌عنکبوتی

افعی دم‌عنکبوتی با نام علمی  Pseudocerastes urarachnoides گونه‌ای از افعی‌های شاخدار است. این گونه‌ اندمیک طبیعت ایران، برای نخستین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی از سوی حمید بستانچی، حاجی قلی کمی و استیون اندرسون به عنوان گونه‌ای جدید از مارهای ایران توصیف شده است.

افعی دم عنکبوتی که تنها در غرب ایران و کوهستان‌های زاگرس ایران زندگی می‌کند، تکاملی منحصر به‌فرد را از سر گذرانده است و رفتار جالبی برای شکار طعمه خود دارد.

انتهای دمِ این افعی، شبیه به یک گوی با زایده‌های رشته‌ای شکل است که آن را شبیه به عنکبوت کرده است. این افعی برای شکار طعمه‌های خود با استفاده از رنگ فلس‌های روی بدنش در میان سنگ‌ها استتار و دم خود را به گونه‌ای حرکت می‌دهد که شبیه به حرکت یک عنکبوت روی سنگ‌هاست. پرندگان نیز به خیال شکار یک عنکبوت بزرگ جثه به مار نزدیک می‌شوند و افعی دم عنکبوتی با گزیدن پرنده آن را شکار می‌کند.

شکل ظاهری و رفتار منحصر به فرد این مار باعث شده که باغ‌ وحش‌ها و مجموعه‌داران زیادی از سراسر جهان خواهان نگه‌داری این گونه باشند. به همین دلیل درخواست‌های زیادی برای جمع‌آوری و جابه‌جایی این گونه وجود دارد که این‌ موضوع می‌تواند انگیزه‌ای برای تجارت غیرقانونی گونه باشد.

گونه‌ منحصر به فرد افعی دم‌عنکبوتی به ضمیمه شماره دو کنوانسیون تجارت گونه‌های نادر افزوده شد و از این پس ورود و خروج این گونه از کشور تنها با مجوز رسمی مراجع بین‌المللی امکان‌پذیر است.

 

2003  www.momenin.org